ניר שלמה
חבר "כלבי רוח" עם חומרים אישיים משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית 40 ₪ / 30 ₪ במכירה מוקדמת

17.12.2013
יום שלישי

דלתות

22:30

ניר שלמה

חבר "כלבי רוח" עם חומרים אישיים
משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית

40 ₪ / 30 ₪ במכירה מוקדמת

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב