נמרי נייר
הרצת חומרים משתתפים בארי לבנת, יעל צורי, אייל אהרוני, עומר וילק 31/40 ₪

24.09.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

נמרי נייר

הרצת חומרים
משתתפים
בארי לבנת, יעל צורי, אייל אהרוני, עומר וילק
20:00 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב