נעה והסגל+ אודי רז והקולות הצפים
30/40 ₪

19.05.2015
יום שלישי

דלתות

22:30

נעה והסגל + אודי רז והקולות הצפים


30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב