נעמי חשמונאי
הופעת להקה 22:30 40/50 ₪

22.01.2017
יום ראשון

דלתות

22:30

נעמי חשמונאי

הופעת להקה
22:30 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב