נעמי חשמונאי
8 שורות משתתפים: קרן טפרברג, ליאת סבא, דנה רוט 50 ₪

29.02.2016
יום שני

דלתות

20:00

נעמי חשמונאי

לנשים בלבד

8 שורות
משתתפים: קרן טפרברג, ליאת סבא, דנה רוט
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב