נערות ריינס
נערות ריינס חוזרים במופע חדש עם שירים חדשים לקראת אלבום חדש.

02.06.2022
יום חמישי

דלתות

20:30

נערות ריינס חוזרים במופע חדש עם שירים חדשים לקראת אלבום חדש.

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב