נשמה
סול עברי מקורי משתתפים: עדי לוז, טל רווה, יונתן קורן, נועם טבצ'ניקוב ושי גרינברג 30 ₪

22.09.2018
שבת

דלתות

20:00

נשמה

סול עברי מקורי
משתתפים: עדי לוז, טל רווה, יונתן קורן, נועם טבצ'ניקוב ושי גרינברג

20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב