נשרפת
נויז אצטדיונים מהניינטיז מופע פותח: ניקו טין בנד משתתפים: ניר גוטריימן, ערן וינשטיין, אופיר ספאק, אבי פיטשון 30/40 ₪

04.05.2018
יום שישי

דלתות

21:30

נשרפת

נויז אצטדיונים מהניינטיז
מופע פותח: ניקו טין בנד
משתתפים: ניר גוטריימן, ערן וינשטיין, אופיר ספאק, אבי פיטשון
21:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב