נ. רובאנוב/ א. קרוטוגולוב/ א. ערמוני
40 ₪ כרטיס משולב לכל הערב 90 ₪

02.08.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

ניקולאי רובאנוב + איגור קרוטוגולוב + אריאל ערמוני

40 ₪
כרטיס משולב לכל הערב 90 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב