סאל חרדלי
40 ₪

18.12.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

סא"ל חרדלי


40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב