סאל חרדלי + Bonjour Machines
40 ₪

03.07.2016
יום ראשון

דלתות

22:30

סאל חרדלי + Bonjour Machines

22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב