סגול 59
אורחים: לוקץ', אייטולה, קאשי, תומר שרון (תומש) 30/40 ₪

04.02.2017
שבת

דלתות

22:30

סגול 59

אורחים: לוקץ', אייטולה, קאשי, תומר שרון (תומש)
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב