סדנא פואטרי סלאם
סדנא פואטרי סלאם

25.12.2015
יום שישי

דלתות

12:00

סדנא פואטרי סלאם

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב