סילבי זאן
חימום - שי רוט מבצע לראשונה את האלבום 'ערה' 31/40 ₪

26.12.2018
יום רביעי

דלתות

22:30

סילבי ז'אן

חימום – שי רוט מבצע לראשונה את האלבום 'ערה'

22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב