סירקין 9
קטעים מקוריים וסטנדרטים ג'אז מודרני בהשפעות ניו-יורק עם אביחי אור-נוי, נדב פלד, רן ליבנה, גשפר ברטונסל 20:00 40 ש"ח

10.06.2013
יום שני

דלתות

20:00

קטעים מקוריים וסטנדרטים
ג'אז מודרני בהשפעות ניו-יורק
עם אביחי אור-נוי, נדב פלד, רן ליבנה, גשפר ברטונסל
20:00 40 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב