סלאם חטאים
משוררי ספוקן וורד בערב שכולו וידויים וחטאים 35/40 ₪

13.09.2018
יום חמישי

דלתות

20:00

סלאם חטאים

משוררי ספוקן וורד בערב שכולו וידויים וחטאים
20:00 35/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב