סמי דלישס
שוברים את תל אביב משתתפים: רוני בן ארי, מני ורסנו, אוהד ניר, עופר שפר אורח: נוי אלרם 30 ₪

21.07.2015
יום שלישי

דלתות

22:30

סמי דלישס – semi delicious

שוברים את תל אביב
משתתפים: רוני בן ארי, מני ורסנו, אוהד ניר, עופר שפר
אורח: נוי אלרם
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב