ספיר.פינק.בראל.חזיזה
30/40 ₪

06.03.2017
יום שני

דלתות

22:30

ספיר.פינק.בראל.חזיזה

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב