סקיירואדס
הופעת מסיבה חגיגית עם חומרים חדשים electronic pop-rock  משתתפים: תמר יופה, נועם הוד, תום גוב, שלו סרור, עמי ניר 30…

30.10.2013
יום רביעי

דלתות

22:30

סקיירואדס

הופעת מסיבה חגיגית עם חומרים חדשים
electronic pop-rock
משתתפים: תמר יופה, נועם הוד, תום גוב, שלו סרור, עמי ניר
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב