סרגנט כרוב
חימום: ירון בן עמי מארחים את נועה מרמלשטיין 30 ₪

28.05.2018
יום שני

דלתות

22:30

סרג'נט כרוב

חימום: ירון בן עמי
מארחים את נועה מרמלשטיין

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב