עדו בוקלמן
סולו גיטרה אקוסטית

26.05.2013
יום ראשון

דלתות

20:00

סולו גיטרה אקוסטית
20:00 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב