עדי גיגי
הופעת להקה משתתפים: אלכס משה שחר חזיזה 42/50 ₪

19.11.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

עדי גיגי

הופעת להקה
משתתפים: אלכס משה
שחר חזיזה
20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב