עדן גיאתאסף שחוריניצן בירנבאום
עדן גיאתאסף שחוריניצן בירנבאום 22:30 42 ₪

30.03.2020
יום שני

דלתות

22:30

עדן גיאתאסף שחוריניצן בירנבאום

22:30 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב