עדת חריגים
בהופעה נדירה לפני הפוגה 50 ₪

30.09.2016
יום שישי

דלתות

21:30

עדת חריגים

בהופעה נדירה לפני הפוגה
21:30 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב