עודד וייס עבר
עודד וייס עבר

17.08.2014
יום ראשון

דלתות

20:00

עודד וייס עבר

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב