עודד ויס ואדוני המלחמה
אורח מיוחד: אתגר מויאל משתתפים:אבישי זווצניק, אדם אוריאל בורשטיין, טליה ישי 40 ₪

25.10.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

עודד ויס ואדוני המלחמה

אורח מיוחד: אתגר מויאל
משתתפים:אבישי זווצניק, אדם אוריאל בורשטיין, טליה ישי
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב