עודד ויס והפריפריה
פיזמונים נגד גזענים 40 ₪

10.10.2016
יום שני

דלתות

20:00

עודד ויס והפריפריה

פיזמונים נגד גזענים
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב