עודד ויס והפריפריה
פזמונים נגד גזענים משתתפים: עודד ויס, אדם אוריאל בורשטיין, דורון גרליץ, אורי מורד, אמיר שוחט 40 ₪

05.06.2017
יום שני

דלתות

20:00

עודד ויס והפריפריה

פזמונים נגד גזענים
משתתפים: עודד ויס, אדם אוריאל בורשטיין, דורון גרליץ, אורי מורד, אמיר שוחט
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב