עודד ויס והפריפריה
משתתפים:אדם אוריאל בורשטיין, דורון גרליץ, אמיר שוחט, יואב ברנע 40 ₪

06.06.2016
יום שני

דלתות

20:00

עודד ויס והפריפריה

משתתפים:אדם אוריאל בורשטיין, דורון גרליץ, אמיר שוחט, יואב ברנע
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב