עודד ויס
בעירום מלא אורחים: שרון הולצמן, להקת "צ'אי חמאס", מור כהן. 30 ₪

04.03.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

עודד ויס

בעירום מלא
אורחים: שרון הולצמן, להקת "צ'אי חמאס", מור כהן.

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב