עודד כרמלי וגרמי פוגל
ההופעה 20 ₪

20.07.2014
יום ראשון

דלתות

22:30

עודד כרמלי וג'רמי פוגל

– ההופעה
20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב