עומרי רועי אלדור והאטים הארט בנד
₪50/₪70

30.11.2013
שבת

דלתות

22:30

עומרי רועי אלדור והאטים הארט בנד

₪50/₪70

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב