עומר רייטמן
בהופעת בכורה מחשמלת משתתפים:אלכס נרגל, דר וילנאי, רון חצור, טוני סלואן 40 ₪

11.04.2015
שבת

דלתות

20:00

עומר רייטמן

בהופעת בכורה מחשמלת
משתתפים:אלכס נרגל, דר וילנאי, רון חצור, טוני סלואן

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב