עומר ריצי
40 ₪

09.09.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

עומר ריצ'י

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב