עלטה
בהופעת בכורה נגנים:איתמר אליאש, רותם דגני, ליאור פארי אורחים:ענבר ליבנה בר-און, אבנר באומפלד 30 ₪

02.07.2015
יום חמישי

דלתות

20:00

"עלטה"

בהופעת בכורה
נגנים:איתמר אליאש, רותם דגני, ליאור פארי
אורחים:ענבר ליבנה בר-און, אבנר באומפלד

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב