עמוס הופמן ויואב אשד דואו גיטרה
הבכורה של השניים! ג'אז 40 ₪

16.07.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

עמוס הופמן ויואב אשד דואו גיטרה

הבכורה של השניים!
ג'אז

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב