עמוס הופמן וענת פורט
הופעה ראשונה ג'אז 50/60 ₪

19.01.2014
יום ראשון

דלתות

20:00

עמוס הופמן וענת פורט

הופעה ראשונה בהחלט
ג'אז

50/60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב