עמית פולק
הופעת רצפה

25.03.2020
יום רביעי

דלתות

22:30

עמית פולק

הופעת רצפה
22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב