עמי ויונתן
שירים מקוריים בביצועים אקוסטיים 30 ₪

14.07.2014
יום שני

דלתות

20:00

עמי ויונתן

שירים מקוריים בביצועים אקוסטיים

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב