ענת פורט ועמוס הופמן
ב׳ 09/6 הופעה אחרונה לפני הקלטת בכורה

09.06.2014
יום שני

דלתות

20:00

ענת פורט ועמוס הופמן

הופעה אחרונה לפני הקלטת בכורה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב