ערב הארדקור פאנק
ערב הארדקור פאנק Ka'tzon La'tevach Ostra Torn Methods

04.11.2022
יום שישי

דלתות

20:00

ערב הארדקור פאנק

Ka'tzon La'tevach
Ostra Torn
Methods

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב