ערב הצדעה לפאנק בישראל
להקות פותחות: Spit, חרדה 22:30 30 ₪

06.01.2018
שבת

דלתות

22:30

ערב הצדעה לפאנק בישראל

להקות פותחות: Spit, חרדה
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב