ערב התרמה למועדון הקורו
עם: בונז'ור מאשינז לילי פרנקו קין והבל 90210 האוריונז 40 ₪

28.12.2013
שבת

דלתות

22:30

ערב התרמה למועדון הקורו

עם: בונז'ור מאשינז
לילי פרנקו
קין והבל 90210
האוריונז

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב