ערב התרמה למשבר ההומניטרי בסוריה
עם מיטב האמנים המשבר ההומניטרי בסוריה גדל לממדים בלתי נתפסים. על אף הגבול הגיאוגרפי והפוליטי בינינו, אנחנו מקווים להצליח להעביר…

29.01.2017
יום ראשון

דלתות

20:00

ערב התרמה למשבר ההומניטרי בסוריה

 

המשבר ההומניטרי בסוריה גדל לממדים בלתי נתפסים. על אף הגבול הגיאוגרפי והפוליטי בינינו, אנחנו מקווים להצליח להעביר מסר של סולידריות עם אותם קרבנות אינספור של אלימות נוראה במהלך שש השנים האחרונות. את ההכנסות נתרום לארגון כרם

עם מיטב האמנים
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב