ערב יום כיפור
ערב יום כיפור

13.09.2013
יום שישי

דלתות

20:00

ערב יום כיפור

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב