ערב ילדים והורים חוזרים לילדות
שירים ידועים בעיבודו של אבי רבינוביץ' הפעלות ותחרויות מאת לנה דוברובנר ילד 45/מבוגר 25 ₪

15.07.2016
יום שישי

דלתות

16:00

ערב ילדים והורים "חוזרים לילדות"

שירים ידועים בעיבודו של אבי רבינוביץ'
הפעלות ותחרויות מאת לנה דוברובנר
16:00 ילד 45/מבוגר 25 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב