ערב לזכרו של לסויאנו זליקוביץ
משתתפים: Social virus Oi! Lo Are We Dead 30 ₪

14.03.2019
יום חמישי

דלתות

22:30

ערב לזכרו של לסויאנו זליקוביץ

משתתפים:
Social virus
Oi! Lo
Are We Dead
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב