ערב מחווה לסצינת השוליים הישראלית
10 ₪

29.06.2017
יום חמישי

דלתות

22:00

ערב מחווה לסצינת השוליים הישראלית

22:00 10 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב