ערב נויז אצטדיונים
03/09 נשרפת ניקו טין באנד Lower Splendor 42 ₪

03.09.2019
יום שלישי

דלתות

22:30

ערב נויז אצטדיונים

נשרפת

ניקו טין באנד

Lower Splendor

22:30 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב