ערב פאנק
ערב פאנק מחו"ל בהשתתפות הלהקות הנ"ל. חיזוק מקומי: עקרבוט 30 ₪

09.02.2019
שבת

דלתות

22:30

Akrabut, Huiabella Fantastica, The Fog, Total Reality

 

 

ערב פאנק מחו"ל בהשתתפות הלהקות הנ"ל. חיזוק מקומי: עקרבוט

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב